Forskning

PRESSMEDDELANDE 20 NOVEMBER 2018


Usch blir till resurs i projektet Ways2Taste där forskare vid Högskolan i Borås utvecklar metoder för att odla svampar på restprodukter som annars skulle ha blivit avfall. Raw Food Cafe deltar i projektet projektet där målet är att framställa klimatsmarta material – bland annat en helt ny proteinkälla.

 

– Det är väldigt spännande att få vara del av ett projekt som tar sig an viktiga miljöfrågor på det sätt som Ways2Taste gör, säger Amir Badeie vid Raw Food Café.


Två av världens stora miljöutmaningar är resursbrist och en växande avfallsproduktion. Vid högskolan finns en unik forskningsmiljö som möter båda dessa frågor, med hjälp av svampar som omvandlar restprodukter från företag och hushåll till mat, foder och biobränsle.


– Vi brukar säga att det finns inget avfall – enbart resurser. Men att vår kunskap inte alltid är tillräcklig för att kunna utnyttja den resursen. Ways2Taste är ett nytt sätt att ta vara på det som annars skulle bli avfall, säger Mohammad Taherzadeh, projektledare och professor i bioprocessteknik vid Högskolan i Borås.


Raw Food Café deltagande i Ways2Taste handlar om vara med och utveckla nytänk samt tänka mer klimatsmart.

I Ways2Taste deltar även avdelningen för Livsmedelsvetenskap vid Chalmers Tekniska Högskola och 18 regionala företag. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Restprodukterna som används i Ways2Taste kommer från bland annat bagerier, glassfabriker, ölbryggerier, foderföretag och mataffärer. Restprodukterna delas in tre kategorier: från relativt rent, som dagsgammalt bröd från bagerier, till riktigt smutsigt, som slakteriavfall och gödsel. Forskarna kommer att undersöka hur man med olika processer kan låta svamp växa på restprodukterna för att få fram en svampbiomassa. Av den kan sedan flera olika slutprodukter framställas, däribland mat.


– Det blir ett klimatsmart protein som kan se ut som till exempel köttfärs. Men vi kommer också att arbeta med att producera pigment, bioplast, djurfoder och etanol, säger Mohammad Taherzadeh.

Ett mål med Ways2Taste är att gå ett steg längre i återvinningen än vid biogasframställning, sopförbränning eller kompostering.– Skillnaden är att vi kan utveckla nya material och inte enbart använda restprodukterna som energikälla. Många material kommer att bli bristvaror i framtiden och där kan vår process spela en viktig roll, säger han.

På längre sikt vill forskargruppen bygga upp ett svampcenter i Borås.


– Vi vill kunna arbeta nationellt med att utveckla nyttiga svampar och hjälpa företag att använda svamp i sin produktion, säger Mohammad Taherzadeh.

 

Läs mer om projektet: https://www.hb.se/Forskning/Forskningsportal/Projekt/WAYS2TASTE-Foradling-av-restprodukter-med-svampbioraffinaderi/